Help de stichting! 

Schenken aan de stichting
De stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon is per 15 oktober 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hoe kunt u de stichting helpen?

Je kunt de stichting op een aantal manieren helpen:

 

d d
Deze website word gesponsord en geproduceerd door: Mareike Bos