Deze website word gesponsord en geproduceerd door: Mareike Bos

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

De stichting tracht de genoemde doelen te bereiken door:
A. subsidies, giften en donaties;
B. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
C. de inkomsten die de stichting verkrijgt door het organiseren van activiteiten;
D. hetgeen op een andere wijze verkregen wordt.

De Stichting begeeft zich niet op het terrein van patiënten belangenbehartiging
De Stichting heeft zich niet aangemeld voor het CBF keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Vanwege de zeer hoge kosten hebben wij dit niet gedaan. Wij besteden de gelden liever aan de genoemde doelen. Wij hebben geen geheimen. De bestuurders krijgen geen vergoeding en er wordt gewerkt met vrijwilligers waardoor nagenoeg alle opbrengsten naar de gestelde doelen gaat.

d d